0497-641484 info@stibex.com

Sinds 2010 is een groot deel van de velden en gebouwen van SDO’39 uit Lage Mierde in beheer bij Stibex. Klaas Vos, vrijwilliger bij SDO’39 en sinds 2005 ook coördinator van de zelfwerkzaamheden van de club, kan daarom uitgebreid vertellen over de gunstige wisselwerking tussen Stibex en SDO’39. Daar plukken we allebei de vruchten van!

Vrijwilliger en bestuurslid

Klaas is al sinds 1980 aan SDO’39 verbonden, de plaatselijke voetbalclub uit Lage Mierde. “Ik ben toen begonnen als jeugdleider omdat mijn zoons gingen voetballen”, vertelt hij. “In 1994 trad ik toe in het bestuur. Iets meer dan 10 jaar later (in 2005) ging ik met de VUT en werd ik coördinator van de zelfwerkzaamheden; de ‘VUT-club’, zoals dit 22 man sterke team zichzelf noemt.”

Het beheer van een groot deel van het terrein van SDO’39 valt sinds 2010 onder Stibex. Daarvoor was de gemeente verantwoordelijk. “Een deel hebben wij in eigen beheer”, vertelt Klaas. “De bestuurskamer, kantine en een vergaderruimte zijn geprivatiseerd. Wij zijn erg blij met deze verdeling.”

Goede verstandhouding

Volgens Klaas is het contact met het gehele bestuur van Stibex erg goed. “Ik heb meerdere malen per week contact met uitvoerend persoon Rob Hermans”, gaat hij verder. “Dat kan over van alles gaan; afgelastingen, het wel of niet doorgaan van trainingen, materiaal, of gewoon iets anders. Zeker in deze tijd is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en dat doet Rob goed.”

“Wanneer we een probleem hebben wordt dat doorgaans snel opgelost”, gaat Klaas verder. “Ik denk dat 90% van onze voorstellen gehonoreerd wordt. We gebruiken uiteraard ons boerenverstand; als iemand die al jaren bij de club komt weet je wel wat binnen de mogelijkheden ligt en wat niet. Voor die overige 10% zoeken we zelf naar een oplossing of we komen er later op terug. Dat gebeurt allemaal in een goede verstandhouding.”

Wisselwerking

Ondanks de huidige situatie laat Stibex het volgens Klaas niet na om adequaat te handelen; sterker nog, hij spreekt van een gunstige wisselwerking voor beide partijen, tot stand gekomen door jarenlang nauw samenwerken. “Enige jaren geleden moest een veld vernieuwd worden – field dressing, heet dat”, legt Klaas uit. “Daarmee kwamen veel keien naar boven. Toen hebben wij geholpen met het verwijderen. Een ander goed voorbeeld is het vervangen van een vangnet. Dit net van 40 x 5 meter achter de goal hebben we samen op kunnen hangen doordat iemand van ons een loader met werkbak had waar je in kunt staan. Dat scheelt toch weer de huur van dure apparatuur.”

“Sinds Stibex het beheer van de gemeente overgenomen heeft heb ik het gevoel dat we nog serieuzer worden genomen”, concludeert Klaas. “Er wordt niets op de lange baan geschoven. Twee jaar op rij is een deel van onze kleedkamers gerenoveerd; wij hadden gedacht dat het tweede deel wel even op zich zou laten wachten, maar ze wilden het jaar erop direct doorpakken. Stibex heeft ons positief verrast!”