0497-641484 info@stibex.com

Begin oktober zijn door middel van hulp van de weidevogelvereniging Reusel en de vrijwilligers van de diverse verenigingen zo’n 100 nestkasten opgehangen op sportpark Den Hoek. Door deze actie wordt een poging gedaan om emelten en engerlingen te bestrijden door middel van de aanwezigheid van spreeuwen en mezen.

Ook het jaarlijks onderhoud van de kasten wordt in samenwerking verricht, bovendien zal het project uitgebreid worden naar sportpark Hulsel. Hiermee doen wij allemaal samen een mooie bijdrage aan de biodiversiteit op onze sportparken. In het bijzonder bedanken wij de mensen van de weidevogelvereniging Reusel, die dit mogelijk gemaakt hebben met kennis en inzet.