0497-641484 info@stibex.com

Begin dit jaar hebben we wederom een enthousiaste kracht aan ons team van vrijwilligers toe mogen voegen. Hanne Verberne zal zich als kersvers bestuurslid gaan inzetten om onze visie zo optimaal mogelijk uit te dragen. Hoe ze dat gaat doen? We laten haar daarover graag zelf aan het woord.

Wie is Hanne?

Hanne Verberne woont samen met haar partner en twee kinderen in Reusel. “Ikzelf woon hier al meer dan 30 jaar”, vertelt ze. “Ik heb binding met het dorp. Ik ging altijd graag naar De Kei voor theater of cabaret, voor mijn yogalessen of met mijn kinderen naar voorstellingen en natuurlijk Sinterklaas. Bovendien ben ik vaak op het sportpark te vinden voor voetbalwedstrijden van mijn oudste dochter en voorheen voor mijn eigen hardlooptrainingen bij de AVR.

Vanuit haar werk heeft Hanne ruime ervaring op het gebied van communicatie en HR. “Op die manier ben ik benaderd of het mij niet wat leek om het bestuur van Stibex te komen versterken. Dat leek me een mooie uitdaging.”

Rol binnen het bestuur

“Binnen het bestuur heeft iedereen zo zijn of haar eigen expertise”, gaat Hanne verder. “Zo hebben we professionals voor bouwtechnische zaken, financiën en HR. Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Sinds kort maak ik deel uit van dat team als coördinator van de communicatie.” Daarbij heeft Hanne duidelijke doelen voor ogen: De eerste is dat de Kei nog meer moet gaan doen voor (en door) Reuselnaren.

“We zien dat wij als De Kei een verbindende rol hebben binnen de samenleving”, legt ze uit. “Wij willen een breder maatschappelijk draagvlak creëren waarbij iedereen zich gehoord voelt bij De Kei, en iedereen weet dat hij of zij welkom is bij ons. Daarom zijn we nu bezig om te kijken hoe we dat kunnen verwezenlijken.” Een ander belangrijk doel is het bekender maken van Stibex: ”Er zijn nog steeds inwoners van Reusel-de Mierden die niet weten wat we precies doen bij Stibex. Zo exploiteren we niet alleen De Kei, maar ook de vier sportparken van Reusel-de Mierden. We willen graag dat mensen weten waarvoor ze bij ons terecht kunnen.”

Aantrekkelijk en toegankelijk

Je weet wellicht al dat er plannen zijn voor nieuwbouw van De Kei. Wanneer dat precies gaat gebeuren is afhankelijk van allerlei factoren; over het waarom kan Hanne alvast wél vertellen. “Met een nieuw gebouw kunnen we een frisse start maken”, gaat ze verder. “Onze uitdaging is om De Kei voor alle inwoners aantrekkelijk en toegankelijk te maken.

“Voor mij persoonlijk is het de uitdaging om zo veel mogelijk Reuselnaren te bereiken”, concludeert ze. “Gelukkig hebben we daarvoor onlangs ook marketingbureau Market-it in de arm genomen. Ik heb er heel veel zin in. Samen gaan we iets heel moois neerzetten. Hopelijk mogen we jullie snel weer verwelkomen, zowel in de Kei als op de sportparken.”