0497-641484 info@stibex.com

Het college van Reusel-De Mierden is begin december akkoord gegaan met een uitgave van circa drie ton voor een kunststof atletiekbaan voor AVR ‘69. Dat zijn niet de complete kosten. De gemeente vergoedt daarmee de helft. De andere helft komt van Brainport. De totale kosten om de baan van AVR uptodate te maken bedragen dus zes ton.

Als de gemeenteraad instemt met de plannen, kan de baan in de zomer van 2020 aangelegd worden. Het initiatief heeft tot gevolg dat de atletiekclub voortaan wedstrijden op de baan kan organiseren. De huidige baan is gedateerd en versleten. De club betaalt per jaar 7.000 euro terug aan de gemeente (een inspanning voor een periode van veertig jaar). Dat geld moet komen uit eigen te organiseren activiteiten. De club heeft aangegeven dat dat moet lukken.