0497-641484 info@stibex.com


Stichting Stibex blikt terug op het jaar 2019 door middel van dit Jaaroverzicht – in een nieuw jasje- . Wij bieden u hiermee op een compacte wijze een ‘quick scan’ door het jaar 2019. Deze nieuwe presentatievorm maakt deel uit van onze visie zoals u kunt lezen: het werken aan een gestructureerde communicatie met gemeente, gebruikers en inwoners.

Het jaar 2020 is voor velen een moeilijk jaar. Ook voor Stibex, in het bijzonder voor Cultureel Centrum de Kei. Wij gaan uit van een positieve besluitvorming v.w.b. de ontwikkelingen van een nieuwe MFA op de locatie van de huidige Kei en hopen u daar in het najaar nader over te kunnen berichten. In geval van vragen of opmerkingen, neem contact met ons op via een e-mail aan h.vd.hamsvoort@stibex.com.