0497-641484 info@stibex.com

De vrijwilligers van Weidevogelvereniging Reusel hebben op de sportparken Den Hoek en ‘t Kantje onlangs alle vogelkasten geïnspecteerd. Voor het eerste jaar zijn zij erg tevreden; een behoorlijk gedeelte van de kasten is bezet en wordt door vele jongen bewoond. Voor wat betreft sportpark den Hoek zal een rij kasten aan de kant van het Leijenstraatje waarschijnlijk volgend jaar naar de Hoevenhei verhuizen. Reden is dat in deze rij geen bezoekers aangetroffen zijn.

Pimpelmezen, spreeuwen en koolmezen bewonen de kasten die in december vorig jaar geplaatst zijn. Ook zijn er “natuurlijke” broedplaatsen gevonden tijdens de inspectie. Er zit zelfs een Bonte vliegenvanger met jong in een van de kastjes. 

De vereniging verricht vaak inspecties waarbij een aantal keer per jaar met een ladder erbij. Gedurende dit najaar worden de kasten schoongemaakt en genummerd.