0497-641484 info@stibex.com

Op 20 oktober jl. heeft de gemeenteraad van Reusel-De Mierden ingestemd met het raadsvoorstel van het College van Burgemeester en Wethouders om de Kei te slopen en op dezelfde plek een nieuwe Kei te bouwen. Een nieuwbouw MFA variant, die uiterst goed tegemoet komt aan de wens van velen om de cultuur en welzijnsactiviteiten zo veel mogelijk in één gebouw samen te brengen. Het is vooral de opluchting en blijheid die overheerst: We gaan nu écht van start!

De wijze waarop het project tot stand is gekomen verdient absoluut de hoofdprijs en heeft tot een geweldig resultaat geleid. De stuurgroep, een klankbordgroep van gebruikers en een viertal werkgroepen hebben hard gewerkt aan het plan. In deze werkvormen waren het bestuur van de gemeente, de ambtelijke organisatie, bestuursleden van Stibex, gebruikers van de Kei en Reuselse deskundigen vertegenwoordigd. Veel vrijwilligers die zich ingezet hebben vanuit hun professionaliteit maar vooral vanuit eigen belang in eigen omgeving: de totstandkoming van een plek in het dorp die voor alle inwoners laagdrempelig toegankelijk is.

De projectorganisatie heeft het College B&W geadviseerd om te opteren voor nieuwbouw van de Kei als een Multifunctionale Accommodatie. Na uitgebreid onderzoek bleek het een onhaalbare opgave om het bestaande gebouw energieneutraal te krijgen, een eis die op voorhand was gesteld. In de nieuwbouwvariant wordt ook aan andere eisen als adequate ventilatie en toegankelijkheid van iedereen voldaan en is het mogelijk het nieuwe gebouw efficiënt in te delen, waardoor ook nieuwe gebruikers als Oktober, Höskoamer en bibliotheek gehuisvest kunnen worden. De stuurgroep heeft de afwegingen gemaakt op basis van o.a. deze aspecten, de wens om alle activiteiten op één plek te bundelen, maar ook het feit dat de jaarlijkse lasten bij nieuwbouw vanwege de langere afschrijvingstermijn lager zijn. Het besluit dat de gemeenteraad heeft genomen, toont lef door vast te houden aan haar visie en een oplossing te vinden voor de financiële paragraaf binnen de meerjarenbegroting voor een flink investeringsbedrag (€ 7,8 miljoen).

‘Samen Doen is topprioriteit, van en vooral in onze gemeente’ schrijft gemeente Reusel-de Mierden op haar website. Een mooier voorbeeld van het handen en voeten geven aan initiatieven bestaat er niet dan de planvorming, uitvoering en bouw van deze MFA. Een centrum waar initiatiefnemers van maatschappelijke of culturele activiteiten zich senang voelen, waar ruimte is voor opvang van dementerenden maar ook bijvoorbeeld voor yogales, de bibliotheek, de heemkundekring, een kopje koffie en Kei Lekker Tafelen. De vrijwilligers pakken de draad weer op, nu met de concrete invulling van het plan. Daarbij is nog steeds behoefte aan bijdragen en input vanuit Reuselse mensen. Het is zeer wenselijk om er een gebouw van te maken waar we weer een generatie lang trots op zijn!

Wenst u een bijdrage te doen aan de planvorming van de nieuwe Kei of heeft u behoefte aan ruimte voor uw activiteiten? Neem dan contact op met Stichting Stibex via een e-mail aan info@stibex.com.