0497-641484 info@stibex.com

Het bestuur van Stibex werkt samen met gemeente Reusel-De Mierden aan het plan ‘De Kei 2020: Voor en door Reusel’. Streven is om een MFA te ontwikkelen op de plek waar de huidige Kei gevestigd is. Met het oog op een vergrijzend Reusel moeten er initiatieven genomen worden die van de Kei en mooi sociaal middelpunt van het dorp  maken.

De gemeenteraad ziet dat ook, maar binnen de begroting zorgt dat voor een dilemma waar een budget is van 5 miljoen euro. Onderzoek wijst uit dat de MFA-wensen gerealiseerd kunnen worden voor een bedrag van 7,7 miljoen euro. Deze maanden worden gebruikt om de nog openstaande vragen te beantwoorden en een aantal zaken te onderzoeken. Naar verwachting zal de raad in maart 2020 een definitief besluit nemen.

Vragen? Stuur dan een e-mail naar dekei2020@stibex.com.