0497-641484 info@stibex.com

Bestuur

 Het bestuur van Stibex bestaat uit vrijwilligers en is als volgt samengesteld:

Jan Lemmens

Voorzitter

Project De Kei 2020

Remco Oversier

Vice-voorzitter

Personeelsbeleid

Sjak de Laat

Penningmeester

Financiële en administratieve zaken
Juridische zaken

Rinus Stokkermans

Bouwtechnische zaken

Sportparken | Project De Kei 2020

Gerrit Schellens

Project De Kei 2020

Henk van Lierop

Cultureel Centrum De Kei

Project De Kei 2020