0497-641484 info@stibex.com

Per 31 oktober neemt Ad van Rijthoven afscheid als beheerder van De Kei. Ad heeft gedurende meer dan 18 jaren de exploitatie van De Kei voor zijn rekening genomen. Tot volle tevredenheid van Stichting Stibex en van de gebruikers van De Kei heeft hij deze rol vervuld. Hiervoor is dan ook een hartelijk dankjewel op zijn plaats. De Corona crisis raakt ons in de gezondheid en dit staat boven alles. Terecht dat maatregelen worden getroffen die onze gezondheid zo goed als mogelijk borgen. Het zijn juist die maatregelen die de exploitatie van De Kei hard raken. In goed overleg is dan ook met Ad bepaald dat hij ons om economische reden per 31 oktober gaat verlaten. Gezien de Corona maatregelen is het niet mogelijk om een afscheidsreceptie te organiseren. Wij zullen op gepaste wijze afscheid van hem nemen.

In geval gebruikers van De Kei als blijk van dank een bericht of anderszins willen doen toekomen aan Ad dan kan dat geadresseerd worden aan de Kei en dan zal gezorgd worden dat deze bedankjes bij hem komen. Hoe gaan we verder? Het gebruik van De Kei is onzeker gezien de beperkingen die opgelegd zijn vanwege de Corona-crisis. De planning zal van maand tot maand worden bekeken en worden ingevuld. Dit zal zo effici├źnt mogelijk en in overleg met de gebruikers worden bepaald. De publieke activiteiten worden gepresenteerd op de website van De Kei. De eerste aanspreekpunten voor activiteiten in De Kei zijn Joost Gevers alsook Helga Janssen (telefoonnummer  0497-641484 of 06-41934336). Natuurlijk blijft De Kei ook bereikbaar via e-mail dekei@ccdekei.nl.