0497-641484 info@stibex.com

Stibex

Sportparken & de Kei

Stichting Stibex exploiteert in opdracht van gemeente Reusel-De Mierden Cultureel Centrum de Kei en de vier sportparken binnen de gemeente. 

Cultureel centrum de Kei

Stibex verzorgt de exploitatie van Cultureel Centrum de Kei. De stichting zorgt voor (kleinschalig) onderhoud van het gebouw, het ter beschikking stellen van ruimten voor m.n. verenigingen, het organiseren van culturele voorstellingen (in samenwerking met ’t Schouw), het servicen van bezoekers en exploitatie van horeca onderneming ’t Kiezeltje. Lees meer over Cultureel centrum de Kei.

Sportparken

De exploitatie van de vier sportparken bestaat uit het onderhouden van de sportvoorzieningen alsmede het organiseren van het gebruik in overleg met de huurders. De basis daartoe vormt het Meerjarig Onderhouds Plan (MOP). Stibex wordt bestuurd door vrijwilligers en beschikt over vijf medewerkers, waarvan drie parttimers. Horeca onderneming ’t Kiezeltje heeft acht medewerkers, die allen op parttime of oproep basis werken. Lees meer over de sportparken. 

Project de Kei 2020

Binnen het plan ‘De Kei 2020: Voor en door REUSEL’ wordt gewerkt aan een nieuw cultureel centrum De Kei. Het is de intentie om te werken aan een MFA (Multi Functionele Accommodatie) dat een middelpunt wordt waar burgers elkaar kunnen ontmoeten en de leefbaarheid stimuleert.

Het laatste nieuws… 

Stichting Stibex stopt

Stichting Stibex stopt

Stichting Stibex heeft de gemeente Reusel-De Mierden laten weten te stoppen met de exploitatie en het beheer van Cultureel Centrum De Kei en de vier sportparken binnen de gemeente. De stichting trekt zich tevens per direct terug uit het project van de nieuwbouw van CC De Kei. Het beheer van de Kei en de vier sportparken eindigt uiterlijk op 1 juli 2022.

Lees meer